phone_icon (852) 2108 5600 email_icon warrants@asia.bnpparibas.com

本结构性产品并无抵押品

首页   >   中港连线   >   法巴港股通持仓比例

两地连线,共迎新机遇!

由2014年「沪港通」开通,到2016年「深港通」开通,中港两地的投资者终於可以互联互通,拓展两地股市双方部署的渠道。迎接沪港丶深港市场投资机遇,把握轮证焦点,全新「法巴沪港通丶深港通」专页助你一手掌握!

十大北水持仓比例最高港股

每日持仓比例:
比上日减少多过0.2%
比上日减少低过0.2%
比上日增加多过0.2%
比上日增加低过0.2%
持仓比例图表:
北水持仓比例
其他资金持仓比例
於中央结算系统
的持股量
法巴窝轮选择
工商银行(01398)
现价: 5.620 0.35%
23.21%
76.79%
20,159,091,562 13849(购)
建设银行(00939)
现价: 6.430 -
6.63%
93.37%
15,980,692,797 24474(购)
汇丰控股(00005)
现价: 58.750 0.34%
7.57%
92.43%
1,564,944,632 20810(购)
腾讯控股(00700)
现价: 385.800 0.05%
2.01%
97.99%
193,186,746 19268(购)
融创中国(01918)
现价: 41.450 0.48%
18.77%
81.23%
871,665,056 14192(购)
中芯国际(00981)
现价: 16.140 4.13%
23.94%
76.06%
1,211,758,400 15977(购)
中国银行(03988)
现价: 3.200 -
6.85%
93.15%
5,740,209,441 28895(购)
美团点评-W(03690)
现价: 102.300 0.29%
3.04%
96.96%
177,329,032 14736(购)
中国太保(02601)
现价: 28.600 -
22.08%
77.92%
612,991,468  
农业银行(01288)
现价: 3.200 -
17%
83%
5,229,571,435  
2020-01-21
(二)
2020-01-20
(一)
2020-01-17
(五)
2020-01-16
(四)
2020-01-15
(三)
资金流
图表
工商银行(01398) 23.21% 23.25% 23.24% 23.26% 23.26% chart_icon
建设银行(00939) 6.63% 6.64% 6.62% 6.61% 6.6% chart_icon
汇丰控股(00005) 7.57% 7.57% 7.57% 7.57% 7.57% chart_icon
腾讯控股(00700) 2.01% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% chart_icon
融创中国(01918) 18.77% 18.83% 18.93% 18.89% 0% chart_icon
中芯国际(00981) 23.94% 23.76% 23.53% 23.24% 22.71% chart_icon
中国银行(03988) 6.85% 6.76% 6.66% 6.58% 6.49% chart_icon
美团点评-W(03690) 3.04% 3.01% 2.97% 2.92% 2.86% chart_icon
中国太保(02601) 22.08% 22.05% 22.07% 22.07% 22.06% chart_icon
农业银行(01288) 17% 17.16% 17.17% 17.15% 17.15% chart_icon
每日持仓比例:
比上日减少多过0.2%
比上日减少低过0.2%
比上日增加多过0.2%
比上日增加低过0.2%

其他港股通持仓比例

股份代号:
相关资产:
搜寻
Back To Top
窝轮
牛熊
搜寻股证

即时报价

- -

现价: -
升/跌: --
最後更新时间: -
返回
是日精选
法证评分
股证工具
法巴学堂
即时指数期货
日历

即时指数期货

-

现价

-

升/跌: -  
变化: -
  -
最高: -
最低: -
成交量: -
未平仓合约总数: -
最後更新时间: -
认股证
牛熊证
即时报价 法巴是日精选 法证评分

即时报价

- -

现价: -
升/跌: --
最後更新时间: -
是日精选
法证评分
轮证到期一览 业绩公布