phone_icon (852) 2108 5600 email_icon warrants@asia.bnpparibas.com

本结构性产品并无抵押品

首页   >   中港连线   >   法巴港股通持仓比例

两地连线,共迎新机遇!

由2014年「沪港通」开通,到2016年「深港通」开通,中港两地的投资者终於可以互联互通,拓展两地股市双方部署的渠道。迎接沪港丶深港市场投资机遇,把握轮证焦点,全新「法巴沪港通丶深港通」专页助你一手掌握!

十大北水持仓比例最高港股

每日持仓比例:
比上日减少多过0.2%
比上日减少低过0.2%
比上日增加多过0.2%
比上日增加低过0.2%
持仓比例图表:
北水持仓比例
其他资金持仓比例
於中央结算系统
的持股量
法巴窝轮选择
工商银行(01398)
现价: 5.580 0.54%
22.72%
77.28%
19,733,285,265 13849(购)
建设银行(00939)
现价: 6.310 0.32%
6.21%
93.79%
14,949,334,794 24474(购)
汇丰控股(00005)
现价: 57.950 0.87%
7.58%
92.42%
1,566,183,261 23618(购)
腾讯控股(00700)
现价: 336.400 0.24%
1.78%
98.22%
171,136,637 12563(购)
融创中国(01918)
现价: 43.300 5.48%
18.45%
81.55%
819,813,472 14192(购)
中国太保(02601)
现价: 28.100 0.72%
20.36%
79.64%
565,380,668  
农业银行(01288)
现价: 3.210 0.63%
15.6%
84.4%
4,798,114,542  
中国银行(03988)
现价: 3.160 0.32%
5.72%
94.28%
4,789,673,141 28895(购)
中国平安(02318)
现价: 89.450 0.39%
2.22%
97.78%
166,217,412 23665(购)
美团点评-W(03690)
现价: 104.000 0.39%
2.32%
97.68%
135,525,000 11839(购)
2019-12-04
(三)
2019-12-03
(二)
2019-12-02
(一)
2019-11-29
(五)
2019-11-28
(四)
资金流
图表
工商银行(01398) 22.72% 22.67% 22.65% 22.61% 22.55% chart_icon
建设银行(00939) 6.21% 6.16% 6.1% 6.04% 5.98% chart_icon
汇丰控股(00005) 7.58% 7.58% 7.58% 7.58% 7.57% chart_icon
腾讯控股(00700) 1.78% 1.78% 1.78% 1.77% 1.76% chart_icon
融创中国(01918) 18.45% 18.43% 18.35% 18.32% 18.36% chart_icon
中国太保(02601) 20.36% 20.37% 20.36% 20.34% 20.39% chart_icon
农业银行(01288) 15.6% 15.51% 15.47% 15.36% 15.28% chart_icon
中国银行(03988) 5.72% 5.67% 5.63% 5.61% 5.6% chart_icon
中国平安(02318) 2.22% 2.23% 2.23% 2.24% 2.27% chart_icon
美团点评-W(03690) 2.32% 2.29% 2.27% 2.23% 2.19% chart_icon
每日持仓比例:
比上日减少多过0.2%
比上日减少低过0.2%
比上日增加多过0.2%
比上日增加低过0.2%

其他港股通持仓比例

股份代号:
相关资产:
搜寻
Back To Top
窝轮
牛熊
搜寻股证

即时报价

- -

现价: -
升/跌: --
最後更新时间: -
返回
是日精选
法证评分
股证工具
法巴学堂
即时指数期货
日历

即时指数期货

-

现价

-

升/跌: -  
变化: -
  -
最高: -
最低: -
成交量: -
未平仓合约总数: -
最後更新时间: -
认股证
牛熊证
即时报价 法巴是日精选 法证评分

即时报价

- -

现价: -
升/跌: --
最後更新时间: -
是日精选
法证评分
轮证到期一览 业绩公布