phone_icon (852) 2108 5600 email_icon warrants@asia.bnpparibas.com

本结构性产品并无抵押品

首页   >   中港连线   >   法巴港股通持仓比例

两地连线,共迎新机遇!

由2014年「沪港通」开通,到2016年「深港通」开通,中港两地的投资者终於可以互联互通,拓展两地股市双方部署的渠道。迎接沪港丶深港市场投资机遇,把握轮证焦点,全新「法巴沪港通丶深港通」专页助你一手掌握!

十大北水持仓比例最高港股

每日持仓比例:
比上日减少多过0.2%
比上日减少低过0.2%
比上日增加多过0.2%
比上日增加低过0.2%
持仓比例图表:
北水持仓比例
其他资金持仓比例
於中央结算系统
的持股量
法巴窝轮选择
建设银行(00939)
现价: 6.31 1.25%
10.74%
89.26%
25,865,091,295 11806(购)
腾讯控股(00700)
现价: 541.00 1.01%
2.99%
97.01%
286,337,392 15945(购)
工商银行(01398)
现价: 4.95 0.80%
27.55%
72.45%
23,920,808,781 11805(购)
汇丰控股(00005)
现价: 37.25 2.33%
8.69%
91.31%
1,801,582,810 29592(购)
中芯国际(00981)
现价: 41.95 1.70%
22.61%
77.39%
1,293,071,482 15096(购)
美团点评-W(03690)
现价: 206.00 1.06%
4.39%
95.61%
257,480,808 15071(购)
小米集团-W(01810)
现价: 17.04 0.95%
7.69%
92.31%
1,855,363,417 16249(购)
融创中国(01918)
现价: 37.10 2.20%
17.28%
82.72%
805,653,458 13322(购)
农业银行(01288)
现价: 2.93 1.01%
27.1%
72.9%
8,331,185,435  
中国银行(03988)
现价: 2.80 0.36%
9.83%
90.17%
8,229,604,858  
2020-07-08
(三)
2020-07-07
(二)
2020-07-06
(一)
2020-07-03
(五)
2020-07-02
(四)
资金流
图表
建设银行(00939) 10.74% 10.72% 10.65% 10.58% 10.57% chart_icon
腾讯控股(00700) 2.99% 2.94% 2.96% 2.95% 2.95% chart_icon
工商银行(01398) 27.55% 27.55% 27.52% 27.49% 27.5% chart_icon
汇丰控股(00005) 8.69% 8.67% 8.64% 8.55% 8.54% chart_icon
中芯国际(00981) 22.61% 22.77% 23% 22.56% 22.86% chart_icon
美团点评-W(03690) 4.39% 4.34% 4.41% 4.41% 4.37% chart_icon
小米集团-W(01810) 7.69% 7.5% 7.22% 6.96% 6.66% chart_icon
融创中国(01918) 17.28% 17.41% 17.44% 17.4% 17.48% chart_icon
农业银行(01288) 27.1% 27.08% 27.08% 27.1% 27.1% chart_icon
中国银行(03988) 9.83% 9.78% 9.73% 9.75% 9.79% chart_icon
每日持仓比例:
比上日减少多过0.2%
比上日减少低过0.2%
比上日增加多过0.2%
比上日增加低过0.2%

其他港股通持仓比例

股份代号:
相关资产:
搜寻
Back To Top
窝轮
牛熊
搜寻股证

即时报价

- -

现价: -
升/跌: --
最後更新时间: -
返回
是日精选
法证评分
股证工具
法巴学堂
即时指数期货
日历

即时指数期货

-

现价

-

升/跌: -  
变化: -
  -
最高: -
最低: -
成交量: -
未平仓合约总数: -
最後更新时间: -
认股证
牛熊证
即时报价 法巴是日精选 法证评分

即时报价

- -

现价: -
升/跌: --
最後更新时间: -
是日精选
法证评分
轮证到期一览 业绩公布