phone (852) 2108 5600 email warrants@asia.bnpparibas.com

本结构性产品并无抵押品

首页   >   市场数据    >   环球指数
指数 开市 现价 变化
恒生指数 25,872.90 25,900.00 216.470 (0.840%)
国企指数 10,434.00 10,420.60 12.450 (0.120%)
红筹指数 4,010.43 4,015.96 17.860 (0.450%)
上海A股 3,325.10 3,330.16 6.918 (0.210%)
上海B股 326.050 326.240 0.372 (0.110%)
深圳A股 1,970.94 1,981.96 12.170 (0.618%)
深圳B股 1,142.98 1,145.23 3.739 (0.328%)
日经平均指数 20,260.90 20,238.80 108.440 (0.540%)
道琼斯工业 21,372.40 21,454.60 143.950 (0.680%)
纳斯达克 6,173.10 6,234.41 87.791 (1.430%)
台湾加权平均 10,442.20 10,440.40 49.880 (0.480%)
新加坡指数 3,234.36 3,248.94 33.240 (1.030%)
韩国KOSPI 2,396.81 2,398.58 16.020 (0.670%)
最後更新时间: 2017-06-29 11:30(15分钟延迟)
Back To Top
窝轮
牛熊
搜寻股证

即时报价

- -

现价: -
升/跌: --
最後更新时间: -
返回
是日精选
法证评分
股证工具
法巴学堂
即时指数期货

即时指数期货

-

现价

-

升/跌: -  
变化: -
  -
最高: -
最低: -
成交量: -
未平仓合约总数: -
最後更新时间: -
认股证
牛熊证
即时报价 法巴是日精选 法证评分

即时报价

- -

现价: -
升/跌: --
最後更新时间: -
是日精选
法证评分