phone_icon (852) 2108 5600 email_icon warrants@asia.bnpparibas.com

本结构性产品并无抵押品

首页   >   中港连线   >   法巴港股通持仓比例

两地连线,共迎新机遇!

由2014年「沪港通」开通,到2016年「深港通」开通,中港两地的投资者终於可以互联互通,拓展两地股市双方部署的渠道。迎接沪港丶深港市场投资机遇,把握轮证焦点,全新「法巴沪港通丶深港通」专页助你一手掌握!

十大北水持仓比例最高港股

每日持仓比例:
比上日减少多过0.2%
比上日减少低过0.2%
比上日增加多过0.2%
比上日增加低过0.2%
持仓比例图表:
北水持仓比例
其他资金持仓比例
於中央结算系统
的持股量
法巴窝轮选择
工商银行(01398)
现价: 5.280 0.94%
21.34%
78.66%
18,528,873,176 24503(购)
汇丰控股(00005)
现价: 59.900 0.25%
7.31%
92.69%
1,500,219,285 21824(购)
建设银行(00939)
现价: 6.010 0.17%
5.41%
94.59%
13,037,519,358 24474(购)
腾讯控股(00700)
现价: 342.800 0.23%
1.69%
98.31%
162,330,706 23667(购)
融创中国(01918)
现价: 33.950 1.04%
19.85%
80.15%
882,182,903 19635(购)
招商银行(03968)
现价: 37.700 0.27%
11.02%
88.98%
506,164,218  
中国太保(02601)
现价: 31.500 0.80%
20.44%
79.56%
567,582,302  
中国平安(02318)
现价: 93.800 0.54%
2.34%
97.66%
174,983,517 28692(购)
农业银行(01288)
现价: 3.130 -
14.67%
85.33%
4,515,162,542  
中国银行(03988)
现价: 3.160 0.32%
5.26%
94.74%
4,404,365,541 28895(购)
2019-09-10
(二)
2019-09-09
(一)
2019-09-06
(五)
2019-09-05
(四)
2019-09-04
(三)
资金流
图表
工商银行(01398) 21.34% 21.32% 21.29% 21.24% 21.19% chart_icon
汇丰控股(00005) 7.31% 7.31% 7.31% 7.3% 7.3% chart_icon
建设银行(00939) 5.41% 5.42% 5.44% 5.44% 5.42% chart_icon
腾讯控股(00700) 1.69% 1.69% 1.7% 1.7% 1.69% chart_icon
融创中国(01918) 19.85% 19.88% 19.98% 19.97% 19.99% chart_icon
招商银行(03968) 11.02% 11.21% 11.27% 11.34% 11.36% chart_icon
中国太保(02601) 20.44% 20.55% 20.61% 20.61% 20.55% chart_icon
中国平安(02318) 2.34% 2.37% 2.36% 2.37% 2.35% chart_icon
农业银行(01288) 14.67% 14.64% 14.55% 14.46% 14.38% chart_icon
中国银行(03988) 5.26% 5.25% 5.25% 5.24% 5.24% chart_icon
每日持仓比例:
比上日减少多过0.2%
比上日减少低过0.2%
比上日增加多过0.2%
比上日增加低过0.2%

其他港股通持仓比例

股份代号:
相关资产:
搜寻
Back To Top
窝轮
牛熊
搜寻股证

即时报价

- -

现价: -
升/跌: --
最後更新时间: -
返回
是日精选
法证评分
股证工具
法巴学堂
即时指数期货
日历

即时指数期货

-

现价

-

升/跌: -  
变化: -
  -
最高: -
最低: -
成交量: -
未平仓合约总数: -
最後更新时间: -
认股证
牛熊证
即时报价 法巴是日精选 法证评分

即时报价

- -

现价: -
升/跌: --
最後更新时间: -
是日精选
法证评分
轮证到期一览 业绩公布